ΦΕΚ αναγνώρισης του Κόκκινου Νερού ως ιαματικής πηγής και επισήμως από το Υπουργείο Τουρισμού.

|