Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας

|