Προχωρά η μελέτη για την κατασκευή νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Π.Ε. Λάρισας

|