Αποκατάσταση και βελτίωση των λιμανιών στο Δήμο Αγιάς.

|