Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών ο Αντώνης Γκουντάρας.

|